CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC DÂN TỘC TUỆ TĨNH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC DÂN TỘC TUỆ TĨNH


Mã số thuế: 0109454869
Địa chỉ: Số nhà 09, ngõ 13 Trần Nhật Duật, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU
Ngày cấp giấy phép: 15/12/2020
Ngày hoạt động: 15/12/2020 (Đã hoạt động 11 tháng)
Điện thoại trụ sở: 0f0ruAKz70RgsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động