CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THANH CHÂN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THANH CHÂN

Tên giao dịch: THANH CHAN MEDICAL.,JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0106909620
Địa chỉ: Số 6 đường Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lương Hoàng Lan
Ngày cấp giấy phép: 20/07/2015
Ngày hoạt động: 20/07/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: 5LKUssmoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động