CÔNG TY CP GÀ TIẾN VUA

CÔNG TY CP GÀ TIẾN VUA

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2901959571
Địa chỉ: khối 8, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cường
Ngày cấp giấy phép: 10/12/2018
Ngày hoạt động: 10/12/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: tU4b+Nuw8b38v4EfPArdQytyzKoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top