CÔNG TY CP HOÀNG MẠNH CƯỜNG

Posted by

CÔNG TY CP HOÀNG MẠNH CƯỜNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2901263512
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Xuân Hưng, xóm 13, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Đại diện pháp luật: Đặng Thị Lam Hương
Ngày cấp giấy phép: 23/07/2010
Ngày hoạt động: 23/07/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: AXkT3DLlUDW8AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động