CÔNG TY CP MINH PHƯỚC

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CP MINH PHƯỚC

Tên giao dịch: MPJ.COM.
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 4000472899
Địa chỉ: 29 Thoại Ngọc Hầu, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huy
Ngày cấp giấy phép: 28/09/2007
Ngày hoạt động: 28/09/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: 8aAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AVIVA VIỆT NAM