CÔNG TY CP XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI TRUNG HẬU

Posted by

CÔNG TY CP XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI TRUNG HẬU

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3000375798
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hùng
Giám đốc công ty: Nguyễn Hữu Hậu
Ngày cấp giấy phép: 29/03/2006
Ngày hoạt động: 10/04/2006 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: +ifwP4t4TjXQXIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động