CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Posted by

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Tên giao dịch: HOM

Mã số thuế: 2900329295
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Giám đốc công ty: Dương Đình Hội
Ngày cấp giấy phép: 01/04/2008
Ngày hoạt động: 24/10/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động