CÔNG TY HÙNG HƯƠNG – (TNHH)

Posted by

CÔNG TY HÙNG HƯƠNG – (TNHH)

Tên giao dịch: HUNG HUONG CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2300235775
Địa chỉ: Số 503 đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung
Ngày cấp giấy phép: 20/11/2002
Ngày hoạt động: 10/06/2003 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở: Ud8ArN9zDTTS4RMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động