CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

Tên giao dịch: TOYOTA MOTOR VIETNAM CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2500150335
Địa chỉ: , Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Đại diện pháp luật: Kinoshita Toru
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2007
Ngày hoạt động: 05/09/1995 (Đã hoạt động 26 năm)
Điện thoại trụ sở: 9G46Mabteiw0CAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top