CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CHỢ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CHỢ ĐÀ NẴNG


Mã số thuế: 0401312704
Địa chỉ: Số 12 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Ngày hoạt động: 01/11/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Top