CÔNG TY ROUSSEL VIỆT NAM(NTNN)

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY ROUSSEL VIỆT NAM(NTNN)


Mã số thuế: 0311264693
Địa chỉ: 702 Trường Sa P.14, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Việt Hùng
Giấy phép số: 0300523385-038
Ngày cấp giấy phép: 31/10/2008
Điện thoại trụ sở: iwilzAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN KPS