CÔNG TY THƯƠNG MẠI HỒNG BÀNG

CÔNG TY THƯƠNG MẠI HỒNG BÀNG


Mã số thuế: 0200105031
Địa chỉ: 152 Hoàng văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép số: 105638
Ngày cấp giấy phép: 22/03/1993
Ngày hoạt động: 19/04/1995 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở: AJ8A6bfipXi3AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Ngừng hoạt động

Top