CÔNG TY THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

CÔNG TY THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Tên giao dịch: THANH DAT STEEL
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0500336985
Địa chỉ: Số 186 phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Vương Tiến Nội
Ngày cấp giấy phép: 12/06/1999
Ngày hoạt động: 01/07/1999 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở: y5+snnaZCvEtlFekAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top