CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Posted by

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH


Mã số thuế: 5400466891
Địa chỉ: Số 428, Đường Hòa Bình, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Điện thoại trụ sở: P8AAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động