CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THAN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Posted by

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THAN UÔNG BÍ – VINACOMIN


Mã số thuế: 5700100785
Địa chỉ: Khu 3, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Đại diện pháp luật: Dương Quang Lai
Ngày cấp giấy phép: 28/12/2005
Ngày hoạt động: 13/07/1993 (Đã hoạt động 28 năm)
Điện thoại trụ sở: QZPIzfroKzOegAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn