CÔNG TY TNHH 3D SHAPE

Posted by

CÔNG TY TNHH 3D SHAPE

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0109007878
Địa chỉ: Khu 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào
Ngày cấp giấy phép: 28/11/2019
Ngày hoạt động: 28/11/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động