CÔNG TY TNHH A ĐÀO CHIÊN BAO

Posted by

CÔNG TY TNHH A ĐÀO CHIÊN BAO

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2301177318
Địa chỉ: Số 8 Ngọc Hân Công Chúa, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Phan Thị Thắm
Ngày cấp giấy phép: 07/06/2021
Ngày hoạt động: 07/06/2021 (Đã hoạt động 6 tháng)
Điện thoại trụ sở: QAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động