CÔNG TY TNHH ÂN CẨM THI

CÔNG TY TNHH ÂN CẨM THI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4001210864
Địa chỉ: Tổ Trường Lệ, Khối 1, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Bùi Thị Cẩm Thi
Ngày cấp giấy phép: 02/07/2020
Ngày hoạt động: 02/07/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở: A8vydTyfzsWwQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top