CÔNG TY TNHH ANYSEW VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH ANYSEW VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0108736469
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trinh
Ngày cấp giấy phép: 14/05/2019
Ngày hoạt động: 14/05/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động