CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM CHUBB VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM CHUBB VIỆT NAM


Mã số thuế: 0304907505
Địa chỉ: 9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Tùng
Giấy phép số: 39GP/KDBH
Ngày cấp giấy phép: 30/10/2006
Ngày hoạt động: 01/04/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động