CÔNG TY TNHH BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH NHA TRANG

CÔNG TY TNHH BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH NHA TRANG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4201937103
Địa chỉ: 650 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Đào Duy Cơ
Ngày cấp giấy phép: 20/09/2021
Ngày hoạt động: 20/09/2021 (Đã hoạt động 2 tháng)
Điện thoại trụ sở: qX+m9ZOrXL4ry0PAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top