CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DALAT LAND

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DALAT LAND

Tên giao dịch: DALAT LAND COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 5801448699
Địa chỉ: Số 11 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: TRẦN DUY VŨ
Ngày cấp giấy phép: 20/11/2020
Ngày hoạt động: 20/11/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở: vt9qf3p4B7+7IkU4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top