CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG CA

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG CA

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3701825727
Địa chỉ: Lô O, đường N7-N5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Choi Young Sun
Giám đốc công ty: Yun Jang Hee
Ngày cấp giấy phép: 07/01/2010
Ngày hoạt động: 01/01/2011 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: 8J7lMwUhdfFh4AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top