CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN

Posted by

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN

Tên giao dịch: BAO SON GENERAL HOSPITAL CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0105187884
Địa chỉ: Thôn Trại Hồ, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày cấp giấy phép: 27/09/2006
Ngày hoạt động: 27/09/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: +t8R3ezgOWR554JMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động