CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DÂN

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DÂN

Tên giao dịch: BINH DAN GENERAL HOSPITAL
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0400599187
Địa chỉ: 376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tư Hằng
Ngày cấp giấy phép: 19/11/2007
Ngày hoạt động: 01/01/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: 4FGaE3dhVAmKUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH RƠM CASA