CÔNG TY TNHH BRAND DICO

Posted by

CÔNG TY TNHH BRAND DICO

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315088061
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Ngày cấp giấy phép: 04/06/2018
Ngày hoạt động: 03/06/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: A6+hcdrQrcAXAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động