CÔNG TY TNHH BUNKA HOUSE

Posted by

CÔNG TY TNHH BUNKA HOUSE

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315879289
Địa chỉ: Số 460C, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Bá Thành Đạt
Ngày cấp giấy phép: 03/09/2019
Ngày hoạt động: 03/09/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: 7v8CzyhlJwqXmeAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động