CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẬT NGUYỆT

Posted by

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẬT NGUYỆT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0312488463
Địa chỉ: 92 út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đàm Diệu Thanh
Ngày cấp giấy phép: 03/10/2013
Ngày hoạt động: 08/10/2013 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Tạm nghỉ kinh doanh