CÔNG TY TNHH CAO ỐC QUỐC TẾ HỒ TÂY

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CAO ỐC QUỐC TẾ HỒ TÂY


Mã số thuế: 0106348157
Địa chỉ: 18 Thuỵ Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh
Điện thoại trụ sở: 0b+NP0NKcnIyh6Gyu4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ