CÔNG TY TNHH CENTRAL GROUP

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CENTRAL GROUP

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0316043200
Địa chỉ: 543/59 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Quốc Bảo
Ngày cấp giấy phép: 28/11/2019
Ngày hoạt động: 28/11/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: Q0tFAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH BẮC HÀ