CÔNG TY TNHH CF VINA (VIỆT NAM) (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

CÔNG TY TNHH CF VINA (VIỆT NAM) (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)


Mã số thuế: 3700970390
Địa chỉ: Lô M – 2A CN, KCN Mỹ Phước 2 (Công Ty TNHH CF VINA), Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Trạng thái: Đang hoạt động

Top