CÔNG TY TNHH CIAO BELLA

Posted by

CÔNG TY TNHH CIAO BELLA

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0311719534
Địa chỉ: 11 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Ái My
Ngày cấp giấy phép: 13/04/2012
Ngày hoạt động: 13/04/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: OQwVKAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động