CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC ITEAM

Posted by

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC ITEAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1402060804
Địa chỉ: Số 34, Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyên Bình
Ngày cấp giấy phép: 17/01/2017
Ngày hoạt động: 17/01/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: rNPqKQAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Ngừng hoạt động