CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG VNEW

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG VNEW

Tên giao dịch: VNEW ENERGY WORKS LIMITED COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4201895206
Địa chỉ: Tổ 12, Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Ðoàn Văn Phước
Ngày cấp giấy phép: 24/06/2020
Ngày hoạt động: 24/06/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở: Bv+ufStZBcvjF56UAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH KISAMA