CÔNG TY TNHH CPA VIỆT NAM

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CPA VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0313295168
Địa chỉ: 5 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền Chi
Giám đốc công ty: Huỳnh Văn Thái
Ngày cấp giấy phép: 09/06/2015
Ngày hoạt động: 12/06/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: d78BfZbzc3ag8IMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA HUANQIU CONTRACTING & ENGINEERING CORPORATION TẠI HÀ NỘI