CÔNG TY TNHH CƯỜNG LONG

Posted by

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LONG

Tên giao dịch: CƯỜNG LONG LUIMITED COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4200474597
Địa chỉ: 62 Nguyễn thiện Thuật, P. Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Giấy phép số: 3702000250
Ngày cấp giấy phép: 14/01/2002
Ngày hoạt động: 28/01/2002 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở: 5r+cfvBHW380LnH0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động