CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT CITY

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT CITY

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 5801386347
Địa chỉ: Số 44 đường Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Lê Võ Thịnh
Ngày cấp giấy phép: 02/10/2018
Ngày hoạt động: 02/10/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: qX8HfYaO1vN3SYa0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top