CÔNG TY TNHH ĐẮC LỘC

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẮC LỘC

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0303268119
Địa chỉ: 166 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Đắc Lộc
Giám đốc công ty: Trần Đắc Khả
Ngày cấp giấy phép: 21/04/2004
Ngày hoạt động: 01/06/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: RTgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIỀU NGUYÊN