CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 379

Posted by

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 379

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2902066813
Địa chỉ: Khoảnh 8, Tiểu khu 962, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày cấp giấy phép: 21/09/2020
Ngày hoạt động: 21/09/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở: gHRMEcf5ouCygAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động