CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ DND – HÀ NỘI

Posted by

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ DND – HÀ NỘI

Tên giao dịch: DR.BEAM DENTAL CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4900772380
Địa chỉ: Số 124, phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Dũng
Ngày cấp giấy phép: 15/04/2014
Ngày hoạt động: 15/04/2014 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: 8jszoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động