CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM VẢI PHƯỚC THỊNH

Posted by

CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM VẢI PHƯỚC THỊNH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0305566960
Địa chỉ: 171 Tân Tiến, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Ngọc Quỳnh
Ngày cấp giấy phép: 08/01/2008
Ngày hoạt động: 08/01/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: Bz+mv4AujafwozTeWsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động