CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN ĐÀ LẠT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN ĐÀ LẠT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 5801302234
Địa chỉ: Phòng 1.3, Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng, Số 01 đường T, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Trần Đan Nhật
Ngày cấp giấy phép: 22/02/2016
Ngày hoạt động: 22/02/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: ALrtPCIEWk8cAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top