CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TIỀN HẢI GROUP

Posted by

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TIỀN HẢI GROUP

Tên giao dịch: TIEN HAI GROUP SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0316967393
Địa chỉ: 607A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Thanh Hải
Ngày cấp giấy phép: 07/10/2021
Ngày hoạt động: 07/10/2021 (Đã hoạt động 2 tháng)
Điện thoại trụ sở: gFtIZoFRouG38AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động