CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BLUE HOUSE

Posted by

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BLUE HOUSE

Tên giao dịch: BLUE HOUSE SERVICE COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0316970290
Địa chỉ: 25 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Ngọc Duy
Ngày cấp giấy phép: 08/10/2021
Ngày hoạt động: 08/10/2021 (Đã hoạt động 2 tháng)
Điện thoại trụ sở: urDZbCaRSAqFgsfjkclkl8uVbHbb29sAsLa2lnTSwUtLS2VlZVtbW3Q6vampCScBXZFQF8YHvF6v0WgcHh4GAB6PFwgE0oUQUd3Nzc2rq6vLy8svLy+bm5uoLyF5PJ65ubnJycmkkw4Wi8WhUEgikXC5XI1Gg5MAAAKBIJFIfAq43e6pqSkqlSqVSiUSCZFITLer337rG+TKykpFRcXAwAD87pWk6s+5C38HHBrenoteLk8AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động