CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG


Mã số thuế: 0201204500
Địa chỉ: Số 26/12 Chợ con, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Top