CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẤT TÍN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẤT TÍN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0201843627
Địa chỉ: Số 1/204 Phủ Thượng Đoạn, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Viên
Ngày cấp giấy phép: 10/01/2018
Ngày hoạt động: 10/01/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: sHVtZoApLP5i0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top