CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG

Posted by

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 3702704387
Địa chỉ: 362D/2 Lê Thị Trung, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Long
Ngày cấp giấy phép: 27/09/2018
Ngày hoạt động: 21/09/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: gneOvcJhTq42QAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động