CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ LAN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ LAN

Tên giao dịch: HALAN TRASECO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0106926739
Địa chỉ: Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh
Ngày cấp giấy phép: 06/08/2015
Ngày hoạt động: 06/08/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: fLKP9VvyfMH9bfdr78CzLlUTfHXs9IAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top