CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI PHẠM NGUYỄN

Posted by

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI PHẠM NGUYỄN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0301984237
Địa chỉ: 34/6 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bộ
Ngày cấp giấy phép: 11/04/2000
Ngày hoạt động: 15/05/2000 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động