CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI XINH

CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI XINH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0901009181
Địa chỉ: Số 41 Chợ Đường Cái, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày cấp giấy phép: 03/04/2017
Ngày hoạt động: 30/03/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 8DQOl+zagl8B0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top